Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Het ComInt is belast met de opvolging van de internationale aspecten gerelateerd aan het beroep van actuaris.

 Samenstelling (2017-2019)

 

Naam

Functie

Philippe DEMOL

Voorzitter

Igotz AUBIN

 

Yves BRYS

 

Renata DE LEERS

 

Daphné DE LEVAL

 

Ann DUCHENE

 

Karel GOOSSENS

 

Tom HOEDEMAKERS

 

Luc KAISER

 

Bertrand KEYERS

 

Bruno KOKKEN

 

Kurt LAMBRECHTS

 

Guy ROELANDT

 

 

 

Ook voor de actuaris wordt de wereld kleiner

De wereldeconomie evolueert naar een steeds meer globale aanpak: ondernemingen zijn wereldwijd actief, communicatiemiddelen maken het mogelijk om vlug informatie uit te wisselen, politieke beslissingen en de overeenkomende regelgeving worden op Europees en op wereldvlak bepaald.

Ook de actuaris beweegt zich in deze globaliserende omgeving. De activiteit van de actuaris wordt door internationale factoren beïnvloed, de uitoefening van het beroep wordt mee internationaal geregeld.

Daarom werd er beslist om actief deel te nemen aan de werkzaamheden die onze Belgische actuarissen aanbelangen. Het Comité Internationale Zaken zet daarmee het werk voort van enkele zeer gewaardeerde collega's. België heeft namelijk steeds een vooraanstaande rol gespeeld binnen de internationale actuariële wereld.

De actuariële aspecten worden internationaal behandeld door twee forums, de Internationale Vereniging voor Actuarissen (IAA) en de Actuarial Association of Europe (AAE) specifiek gericht op de Europese Commissie. De algemene objectieven van deze groepen stemmen duidelijk overeen met de bedoeling van onze vereniging, namelijk vertegenwoordigen van de beroepsbelangen van de actuaris bij de bevoegde instanties, uitwisselen van informatie, bijdragen tot het onderzoek en toepassing van de actuariële wetenschap, instaan voor een waardevol onderwijs dat aan de gestelde normen voldoet en dit samen met de diverse onderwijsinstellingen en eventueel door eigen initiatieven, culturele uitwisseling. Opvolgen wat er in deze verenigingen gebeurt, is ook van belang voor de wederzijdse erkenning van de actuarissen in de verschillende landen wiens opleiding aan de door deze vereniging uitgegeven syllabus dient te voldoen.

De internationale context is te belangrijk om de werkzaamheden op de schouders van enkele welwillenden te laten, vandaar dat destijds beslist werd om een internationaal comité binnen de KVBA op te richten. Het blijft echter wel de bedoeling om een grotere groep van mensen bij de diverse comités en initiatieven te betrekken.

Samen met de deelname en vertegenwoordiging beoogt het Comité Internationale Zaken een vlotte doorstroming van de informatie naar alle leden van het IA|BE. Er wordt op internationaal gebied enorm veel informatie verspreid. Het is de uitdaging van het Comité om deze op een bruikbare manier tot bij de leden te krijgen en de belangrijkste onderwerpen ook in onze Belgische Vereniging aan bod te laten komen.

De Actuarial Association of Europe (AAE) in een notedop:

De “Groupe Consultatif des Associations d’actuaires des pays des communautés européennes”, nu de Actuarial Association of Europe (AAE) genaamd is een organisatie van actuariële verenigingen van de landen uit de Europese Gemeenschap en is opgericht in 1978.

Initieel was het de bedoeling om advies te geven aan de diverse organisaties van de Europese Gemeenschap (EU) – de Commissie, het Europese Parlement, … - over actuariële aangelegenheden. Over de jaren heen is deze organisatie meer en meer proactief geworden en tevens uitgegroeid als centraal punt voor communicatie over het beroep en de technische aspecten tussen de Europese Actuariële Associaties. De AAE heeft ook reeds opmerkelijke bijdragen geleverd in consultatieprocessen die regelmatig worden geïnitieerd door de Europese Commissie en door CEIOPS bij de aanloop naar een nieuwe Directive. Momenteel is de aankomende Directive omtrent Solvency II het meest actueel. Zeker door het werk geleverd in het kader van Solvency II wordt de AAE meer en meer als een volwaardige gesprekspartner aanzien door de diverse Europese organisaties.

De AAE bestaat uit 5 Committees :

  • Insurance Committee
  • Pension Committee
  • Investment and Financial Risk Committee
  • Freedoms and General Purposes Committee
  • Education Committee

Deze Committees komen 2 keer per jaar samen en op de Annual Meeting komt ook de Council samen.

Het IA|BE is “full member” van de AAE en heeft zijn afgevaardigden in elk Committee. (cfr. Infra)

IA|BE leden bij de AAE :

 

 

 2009 Committee NameChairmanMemberEducation Committee Philippe De Longueville  Renata DeleersFreedoms & Professionalism Committee Heidi DelobelleInsurance CommitteeKarel GoossensEric JanssenInvestment & Financial Risk Committee Eric Daoût  Safia LekehalPension Committee Philippe Demol  Lydia Lenoy (backup)   CouncilOfficerMember Karel GoossensHeidi Delobelle  Jean-Claude DB   Werkgroepen Solvency II :  Internal Models Working Group Erik Nelis Pilar 1 Life Group Emmannuel Van GrimbergenPillar 1 Nonlife Group Rosella Picaluga Pillar 5 Working Group Gérard Vandenbosch

De International Actuarial Association (IAA) in een notedop:

De International Actuarial Association (IAA) is de wereldwijde, overkoepelende associatie van actuariële verenigingen.

Zij bestaat in haar huidige vorm sinds 1998 en heeft als doel om actuariële thema's te behandelen die het niveau van de lokale verenigingen overstijgen:

  • wederzijdse erkenning van elkaars leden;
  • gemeenschappelijke normen rond opleidingssyllabus, CPD en deontologie;
  • research rond internationale actuariële thema's: accounting, solvency,financial risks, employee benefits, mortality studies...;
  • contacten met internationale organisaties (IAIS, IASB...);
  • uitbouw en promotie van het actuarieel beroep wereldwijd.

Bovendien wordt reeds sinds 1895 vierjaarlijks een actuarieel wereldcongres georganiseerd.

Het IA|BE is full member van de IAA. Dit betekent dat het Instituut actief vertegenwoordigd is op diverse comités van de IAA (cf. infra).

Ook wordt gegarandeerd dat de Belgische actuariële basisopleiding, CPD en deontologische code compatibel zijn met de normen van de IAA, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor de internationale erkenning van onze leden.

Daarnaast zijn er binnen de IAA aparte secties die zich concentreren op een specifiek onderdeel van het actuarieel beroep:

 

ASTIN (non-life,Health), AFIR (Financial Risks), IACA (Consultancy), IAAHS (Health), PBSS (Pensions&Social Security), Actuaries Without Frontiers, LIFE...

Leden van het IA|BE kunnen zich indien gewenst individueel lid maken van deze secties.

IA|BE leden bij de IAA:

 

 2009-2010 Committee NamememberBackupAudit & Finance  Nominations  Accreditation  Executive Committee  MortalityKurt Lambrechts Advice & Assistance  China  IAA Fund  Latin America  AfricaRenata DeleersMohamed AdliouiMicro Insurance working groupRenata Deleers EducationPhilippe DLRenata DeleersEnterprise & Financial Risk ManagementMohamed Adlioui Financial Economics  Pension and Employee BenefitsLydia ChenoyPhilippe DemolAccounting standards  International education programRenata DeleersPhilippe DLInsurance accountingKurt Lambrechts Actuarial standards  Insurance regulationsIgotz Aubin ReinsuranceIgotz Aubin SolvencyIgotz AubinKurt LambrechtsRisk MarginIgotz Aubin Supranational RelationsRenata DeleersKurt LambrechtsProfessionalism  Member Services  Social Security            2009-2010 Council  DelegateJean-Claude Debussche Alternate delegateKurt Lambrechts President Forum  DelegateJean-Claude Debussche

 

 
 
niet aankomen