Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Het ComProf is belast met de behartiging, de vertegenwoordiging en de verdediging van de beroepsbelangen en de verdere uitbouw van het beroep van actuaris.

 Samenstelling (2017-2019)

 

Naam

Functie

Tom MERGAERTS

Voorzitter

Evelien BRISARD

 

Jean-Claude DE POOTER

 

Ann DUCHENE

 

Kim EVERAERT

 

Vincent GUILLAUME

 

Mathieu LAMBERT

 

Brigitte LOONBEEK

 

Luc TEMMERMAN

 

Véronique WELLEMANS

 

Het ComProf zal in het bijzonder:  

1° de problematiek die het beroep van actuaris kan aanbelangen, indien opportuun geacht, bestuderen;

2° een normatief kader voor het uitvoeren van de opdrachten die aan haar leden worden toevertrouwd en waarin de actuariële standaarden voor het uitvoeren van deze opdrachten duidelijk omschreven zijn in een deontologische code uitwerken. Deze deontologische code en eventuele latere aanpassingen dienen eerst te worden voorgesteld aan het Bestuur alvorens ze ter stemming te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;

4° de technische standpunten, voorbereid door de diverse werkgroepen en ingenomen door het Instituut, coördineren;

5° informatie die nuttig is voor de uitoefening van het beroep van actuaris verzamelen en verspreiden onder de leden van het Instituut;

6° het openbaar gezag, de financiële instellingen alsmede de Instellingen voor Bedrijfspensioenen, indien ze hierom gevraagd worden bijstaan in het onderzoek van de problemen die behoren tot het beroepsdomein;

7° belast worden met de marketing en de promotie van het beroep van actuaris.