Skip to Content
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam of e-mail adres.
Het wachtwoord veld is hoofdlettergevoelig.

Talen

Het ComProf is belast met de behartiging, de vertegenwoordiging en de verdediging van de beroepsbelangen en de verdere uitbouw van het beroep van actuaris.

     Samenstelling (2015-2017)

 

Voornaam

Naam

E-mailadres

Guy

ROELANDT (voorzitter)

guy.m.roelandt@skynet.be

Evelien

BRISARD

evelien.brisard@be.ey.com

Nicolas

DAXHELET

nicolas.daxhelet@gmail.com

Jean-Claude

DE POOTER

xjdptr@allianz.be

Kim

EVERAERT

kim.everaert@everaertactuaries.eu

Bruno

GUELLE

bruno.guelle@qbere.com

Bertrand

KEYERS

bertrand.keyers@securex.be

Boris

KLAESSENS

boris.klaessens@agrealestate.eu

Brigitte

LOONBEEK

brigitte.loonbeek@belins.be

Luc

TEMMERMAN

luc.temmerman@lcpbe.com

Gérard

VANDENBOSCH

gegevdb65@gmail.com

  

Het ComProf zal in het bijzonder:

  

1° de problematiek die het beroep van actuaris kan aanbelangen, indien opportuun geacht, bestuderen;

2° een normatief kader voor het uitvoeren van de opdrachten die aan haar leden worden toevertrouwd en waarin de actuariële standaarden voor het uitvoeren van deze opdrachten duidelijk omschreven zijn in een deontologische code uitwerken. Deze deontologische code en eventuele latere aanpassingen dienen eerst te worden voorgesteld aan het Bestuur alvorens ze ter stemming te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;

4° de technische standpunten, voorbereid door de diverse werkgroepen en ingenomen door het Instituut, coördineren;

5° informatie die nuttig is voor de uitoefening van het beroep van actuaris verzamelen en verspreiden onder de leden van het Instituut;

6° het openbaar gezag, de financiële instellingen alsmede de Instellingen voor Bedrijfspensioenen, indien ze hierom gevraagd worden bijstaan in het onderzoek van de problemen die behoren tot het beroepsdomein;

7° belast worden met de marketing en de promotie van het beroep van actuaris.

 
 
niet aankomen