Skip to Content
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam of e-mail adres.
Het wachtwoord veld is hoofdlettergevoelig.

Talen

Comités

  • Het Bestuur heeft als plicht alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van het Instituut, met uitzondering van die welke bij wet of door deze Statuten worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering, het ComAc, ComEd, het ComInt en het ComProf.
  • Het ComAc is belast met het waken over de correcte toepassing van de voorwaarden tot toetreding en uittreding van de diverse categorieën leden.
  • Het ComEd is belast met het waken over de actuariële opleiding van haar leden met al de vereiste waarborgen betreffende beroepsernst, bevoegdheid, onafhankelijkheid, objectiviteit, waardigheid, vertrouwelijkheid en beroepseerlijkheid.
  • Het ComInt is belast met de opvolging van de internationale aspecten gerelateerd aan het beroep van actuaris.
  • Het ComProf is belast met de behartiging, de vertegenwoordiging en de verdediging van de beroepsbelangen en de verdere uitbouw van het beroep van actuaris.