Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Position Papers

Position Paper

Het IA|BE heeft een Position Paper opgesteld gewijd aan de plaats van de actuaris in de Solvency II context. Dit document werd voorbereid door de werkgroep Actuariële Functie en vervolgens gevalideerd door het ComProf en het Bestuur.

Het document werd ter beschikking gesteld aan de Directie van de FSMA en de NBB en zal ook verdeeld worden tussen de verschillende stakeholders alsook tussen onze leden. Zie ook hieronder de Refexion Paper. Vervolgens zullen de technische aspecten worden uitgediept in de Guidelines, net zoals de KVBA in het verleden reeds gedaan heeft voor de opdrachten toevertrouwd aan de aangewezen actuarissen.

Reflexion Paper

De verzekeringswereld zal grondige wijzigingen ondergaan door het in werking treden van de nieuwe regels bepaald in de Directive Solvency II. Wat zal de plaats zijn van de actuaris in de nieuwe structuren die in voege zullen treden ? Dit is een belangrijke vraag voor de toekomst van onze leden. Vandaar dat we ons wensen te buigen over deze vraag.

Ter gelegenheid van een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de NBB en de FSMA hebben we een « Position Paper » klaargemaakt. De werkgroep « Actuariële Functie » komt sinds de zomer 2011 op regelmatige basis bijeen om te werken aan een document waarin de verschillende onderwerpen vanuit een ruimere invalshoek worden bekeken. Deze reflectienota werd in concensus opgemaakt door de werkgroep en goedgekeurd door het Bestuur.

 
 
niet aankomen