Skip to Content
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam of e-mail adres.
Het wachtwoord veld is hoofdlettergevoelig.

Talen

Nieuws

3 Belgian Universities Top 20 2018 of Eduniversal Best Masters Ranking !

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat de nieuwe internationale ranking van de opleidingen in actuariaat en verzekeringen ter beschkking is. In het bijzonder is ons land hierin uitvoerig vertegenwoordigd vermits de 3 grote universiteiten die de opleiding Master in Actuariële wetenschappen inrichten alle 3 voorkomen in de Top 20 van de 50 beste internationale opleidingen (op de 1ste, 4de en 16de plaats).

Dit onderzoekt classificeert de 4.000 beste Masters en MBA’s in 30 domeinen, ingericht door 1.000 instellingen opgericht in 154 landen wereldwijd.

Deze ranking werd opgesteld door 5.000 internationale recruteerders, 800.000 studenten en meer dan 10.000 vertegenwoordigers van 1.000 academische instellingen.

De selectiecriteria omvatten onder meer de reputatie van het programma, het aanvangssalaris na het verwerven van het diploma, de tevredenheid van de studenten over hun programma, de aantrekkelijkheid voor de buitenlandse studenten alsook de aanwezigheid van een alumni vereniging.

Meer informatie is beschikbaar op : http://www.best-masters.com/ranking-master-insurance-risk-actuarial-scie...

De ranking is opnieuw een bevestiging van de kwaliteit van het actuariaatonderwijs in België. Hierop kunnen we fier zijn.

Wij wensen bijgevolg de universiteiten van harte proficiat met de kwaliteit van hun werk hetgeen ook op wereldvlak erkend wordt.

 

AAE paper: GDPR from an actuarial perspective.

This paper was prepared by the GDPR Task Force of the AAE Insurance Committee (June 2018).

Privacyverklaring (Mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Verordening [EU] 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van kracht.

IA|BE verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van haar leden te beschermen en op volledig transparante wijze te verwerken, met in acht name van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze privacyverklaring (hieronder de ‘Privacyverklaring’) wordt toegelicht welke persoonsgegevens IA|BE verzamelt, op welke wijze dit gebeurt, hoe deze gegevens worden gebruikt en bewaard, alsook wat uw rechten hieromtrent zijn.

Monthly news from the universities: April 2018

Monthly news from the universities: April 2018

Planning 2018 (CPD + Other events) (September - December 2018)

In the enclosure, the CPD and other events already planned in the next coming months are taken up.

This document is updated on a regular basis.

AAE Discussion paper: PEPP regulation ( March 2018)

Discussion Paper of the AAE on the PEPP regulation.

CPD Planning 2018

The CPD Planning 2018 is updated on a regular basis.

Actuarial Science Seminar: 09/03/2018

National Bank of Belgium, in collaboration with KU Leuven, UCL and ULB, has the pleasure of inviting you to the presentation of
Roger Laeven, Dept. of Quantitative Economics, Faculty of Economics and Business, University of Amsterdam,
on Friday 09 March 2018, at 04.00 p.m.

IACA Lifetime & Young Actuary High Achievement Awards - ICA 2018

Call for Nominations for IACA Lifetime & Young Actuary High Achievement Awards - ICA 2018 ...

Bijlagen:

Presentation AG - AV: 14/12/2017

Presentation Algemene Vergadering - Assembléé Générale IA|BE: 14/12/2017

 
 
niet aankomen