Skip to Content
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam of e-mail adres.
Het wachtwoord veld is hoofdlettergevoelig.

Talen

 

Belgische Coördinatiegroep Assuralia - IA|BE

Oproep naar kandidaten

 

Zoals u weet berust het op punt stellen van de nieuwe normen Solvency II op veelvuldige consultaties van de sector. In dat kader zijn zowel Assuralia als de actuariële verenigingen de logische gesprekspartners van de Europese autoriteiten. Sinds 2008 werd er tussen Assuralia en het IA|BE overeengekomen om de krachten te bundelen voor het beantwoorden van de technische raadplegingen gerelateerd aan Solvency II.  Zo is de "Belgische  Coördinatiegroep" (BCG) tot stand gekomen waarin zowel vertegenwoordigers van Assuralia als van het IA|BE zetelen.

 In de praktijk heeft de BCG zes (*) "gezamenlijke technische werkgroepen"  opgericht die zich buigen over de volgende materies: niet-leven, leven, gezondheid, arbeidsongevallen, herverzekeringen, de markt, diversificatie en groep. Deze werkgroepen voeden de BCG met voorstellen, de BCG is vervolgens belast om deze aan te passen waar nodig; de formele goedkeuring tenslotte wordt gegeven door de bevoegde instanties van Assuralia en het IA|BE.  De resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden door de diverse werkgroepen zullen kortelings ter beschikking zijn op de website van het IA|BE.

 De werkgroepen staan open voor alle leden van het IA|BE die beschikken over de nodige ervaring en die in de materie geïnteresseerd zijn. Uiteraard vraagt het IA|BE aan zijn vertegenwoordigers in de werkgroepen dat zij hierin actief deelnemen. Deze werkgroepen laten tevens toe dat men op de hoogte blijft van de recentste ontwikkelingen in Solvency II. Noteer tenslotte dat deelname aan de werkgroepen recht geeft op CPD punten.

 Het BCG zoekt regelmatig naar deelnemers in de verschillende werkgroepen. Indien u zich bijgevolg kandidaat wenst te stellen voor één van deze groepen, gelieve mij dan een e-mail te willen sturen.

 Met vriendelijke groeten,

 Philippe De Longueville

Vice-Voorzitter IA|BE

Vice-Voorzitter BCG

pdl@secura-re.com

+32 2 504 82 24

 

(*) aanvankelijk werden 8 groepen samengesteld, maar 2 ervan werden ondertussen afgesloten.

 
 
niet aankomen