Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

De werkgroep IAS19 heeft als hoofdobjectief een discussieforum te vormen voor actuarissen die in hun professioneel leven geconfronteerd worden met IAS19-problematieken.

Meer in het bijzonder zal er worden gedebatteerd over:

  • IAS19-thema's die vatbaar zijn voor interpretatie omdat de huidige IAS19-bepalingen onduidelijk zijn
  • IAS19-vrijheden met betrekking tot assumpties en methodes en waarvoor bijgevolg geen uniforme marktstandaard bestaat, zoals keuze van discount rate & inflatie
  • uitzonderlijke IAS19-bepalingen die zelden optreden of zeer complex zijn zoals de combinatie "IFRIC14 & Minimal Funding Requirements”

Deze debatten moeten kunnen uitmonden in actuariële guidelines op vlak van IAS19.

Daarnaast zullen ook de nieuwigheden worden opgevolgd:

  • nieuwe trends op IAS19-vlak, zoals de herziening van IAS19 in 2 fazen
  • documenten van IFRIC, IAS-Board en andere gerenommeerde bronnen op vlak van IAS19
  • thesissen met betrekking tot IAS19 kunnen worden eveneens gepresenteerd en besproken

Deze opvolging moet kunnen uitmonden in adviesmemo's aan IFRIC, IASB en elke instelling die hiernaar zou kunnen vragen.

Vorming op vlak van IAS19 hoort niet bij de objectieven. Dit sluit echter niet uit dat de werkgroep zijn resultaten kan voorstellen aan de werkgroep 2de pijler en desgevallend ook aan de algemene vergadering.

 
 
niet aankomen