Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

De werkgroep IFRS heeft als doel om op actuarieel gebied de evolutie van IFRS standaarden op te volgen.

De belangrijkste activiteit omvat een intensieve opvolging van IFRS voor Verzekeringscontracten. Deze kent al een lange historiek:

  • Sinds 2005 is een beperkte IFRS fase 1 van kracht;
  • In 2007 publiceerde de IASB vervolgens een Discussion Paper als voorbereiding op de meer ingrijpende en definitieve fase 2;
  • De Exposure Draft voor fase 2 is gepubliceerd einde juli 2010, met een commentaarperiode van 3 maanden. De finale IFRS standaard wordt verwacht tegen mei 2011.

 Daarnaast kunnen ook andere, relevante IFRS standaarden in de werkgroep aan bod komen, zoals IFRS9 "Financial Instruments", amendments IAS37  "Liabilities", ...

Elk lid is op elk moment welkom om deel te nemen aan de meetings die hem/haar interesseren. Hieronder vindt u de verslagen en agendas van de werkgroep meetings.

De relevante externe publicaties zijn te vinden onder "Publicaties van derden".