Skip to Content
Login is currently not possible. The IA|BE website is currently undergoing a full redesign process. For any data change (your account, registrations or CPD requests), please send a mail to contact@iabe.be. We’ll be back soon with a brand new website !

Talen

Deze werkgroep heeft, voor het in 2002 op punt stellen van de prospectieve stertetafels voor renten, kunnen rekenen op de zeer punctuele bijdrage van één van zijn meest actieve leden, namelijk professor Michel Denuit.

De KVBA heeft deze werkzaamheden volledig ondersteund onder meer door de organisatie van een seminarie gedurende hetwelke de resultaten van het onderzoek gepresenteerd werden alsook door het drukken van een CD-Rom.

De uitgevoerde onderzoeken hebben tevens bijgedragen tot het aanvaarden van een methode die de verbetering van het langleven van een verzekerde berekende. Namelijk voor die personen die bij de keuze tussen de uitkering van een kapitaal of een rente gekozen hadden voor een levenslange rente, een fenomeen welgekend onder de naam antiselectie.

De werkgroep Sterfte stelt zijn expertise ter beschikking aan een ruimer publiek dan uitsluitend actuarissen, door onder meer deel te nemen aan debatten en werkzaamheden met betrekking tot de levensduur.

Zo heeft de werkgroep reeds de mogelijkheid gehad om samen te werken met het Planbureau en de Commissie voor Aanvullende Pensioenen.

De leden van de werkgroep hebben eveneens getracht om de technische en genuanceerde positie van de actuarissen met betrekking tot de gelijkheidheid tussen mannen en vrouwen te verdedigen. Dit met relatief succes tot op heden vermits de nuance één van de eerste slachtoffers in maatschappelijke debatten is.

De werkgroep 'Sterfte' wordt opnieuw geactiveerd.

Voor meer info: zie de nota in bijlage.